Goede doelen Mens & Natuur

Wereldwijd zijn er heel veel organisaties die zich inzetten voor Mens & Natuur. Hun werk is belangrijk om een verschil te maken. Wij onderzoeken zorgvuldig welke organisaties geschikt zijn om door ons gesteund te worden. Dit kunnen organisaties zijn die in Nederland actief zijn maar ook organisaties die in een ander land of zelfs wereldwijd betrokken is bij Mens & Natuur.

De afgelopen maanden hebben we diverse organisaties onderzocht. Met een maandelijks of jaarlijkse bijdrage willen wij onze steentje bijdrage in hun goede doel. De volgende twee organisaties steunen wij.

Voedselbank Velsen

Basil’s support per juli 2021

Het is natuurlijk triest dat bijna 1 miljoen mensen in Nederland onder de armoede grens leeft. Vele gezinnen zijn daarom ook afhankelijk van de voedselbank om hun gezin eten te geven. De voedselbank werkt veelal samen met lokale organisaties om de mensen te helpen weer op eigen kracht door te gaan. Om deze goede en helaas noodzakelijke hulp steunen wij de Voedselbank Velsen met een jaarlijkse donatie.

Lees meer


Plant een Boom!

Basil’s support per april 2021

Bomen zijn essentieel. Als de grootste planten ter wereld voorzien ze ons van zuurstof, slaan ze koolstof op, stabiliseren ze de bodem en geven ze leven aan de wilde dieren in de wereld. Ze geven ons ook de materialen voor gereedschap en onderdak. Bomen zijn niet alleen essentieel voor het leven, maar ook voor levende soorten op aarde, ze geven ons een link tussen verleden, heden en toekomst. Als je de seizoenen wilt weten Is het winter, lente, zomer of herfst? Kijk naar de bomen. Het is noodzakelijk dat bossen, regenwouden en bomen over de hele wereld worden behouden en duurzaam worden beheerd. Met een kleine maandelijkse bijdrage kunnen we al een groot verschil maken.


De Bijenstichting uit Vorden

De Bijenstichting een zusterstichting, bestaat sinds 2009. De Bijenstichting richt zich op het wegnemen van bedreigingen voor de gezondheid en het voortbestaan van bijen en bijensoorten. Doortastend overheidsbeleid op landelijk én lokaal niveau is daarvoor noodzakelijk.

Voorbeelden van doelen die de Bijenstichting nastreeft zijn: Een verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu. De Bijenstichting ondersteunt initiatieven van burgers en organisaties die dezelfde doelen nastreven. De Bijenstichting onderscheidt zich van de imkerverenigingen door niet de belangen van de bijenteelt (honingproductie) te behartigen, maar die van de (wilde) bij zelf. Wordt donateur en help de bijen!

Wordt donateur